Ordinační hodiny:
Po 8–16
Út 7–16
St 7–16
Čt 8–16
8–16
Objednejte se:

+420 251 550 511

+420 721 783 987


Adresa:

Kořenského 9
150 00 Praha 5 – Smíchov

Metro Anděl, pak tram. 9, 6, 12, 20
metro Karlovo nám., pak bus 176

Od 29.7.2024 do 9.8.2024 bude ordinace z důvodu dovolené uzavřena

Lékaři

MUDr. Janka Škrobáková 

Po promoci v roce 1988 nastoupila do IKEM, kde do roku 2001 pracovala na Klinice kardiologie, a poté na Klinice kardiovaskulární chirurgie, kde působí dosud. V roce 2009 založila vlastní kardiologické pracoviště. Má atestaci z interního lékařství a z kardiologie. V ambulanci se mimo jiné věnuje pacientům s nejzávažnějšími kardiovaskulárními onemocněními s experimentální léčbou. 

MUDr. Silvia Pasnišinová 

Od roku 2009 pracuje na Klinice kardiologie IKEM. V témž institutu absolvovala stáže na Klinikách anesteziologie a kardiovaskulární chirurgie. Je zapojena do klinických studií. Má atestaci z kardiologie. Náš tým posílila v roce 2018.

MUDr. Martin Polák

Od roku 1991 do roku 2019 působil jako vedoucí lékař JIP interních oborů v Oblastní nemocnici Příbram. V roce 2019 se stal primářem interního oddělení Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav. Má atestaci z vnitřního lékařství I. a II. stupně, kardiologie a intenzivní metabolické péče a klinické výživy. Je autorem publikací: Třídění pacientů na oddělení emergency, Kazuistiky na oddělení urgentního příjmu a Urgentní příjem, za kterou obdržel cenu Společnosti J.E.Purkyně za nejlepší publikaci. Od roku 2011 je členem našeho týmu. 

MUDr. Pavel Hajdušek 

Od roku 2005 do roku 2011 působil na interním oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a následně na Klinice kardiologie IKEM, kde pracuje dosud na oddělení neinvazivní kardiologie. Má atestaci z kardiologie. Náš tým posílil v roce 2017.

MUDr. Hanka Wünschová 

Od roku 2001 pracuje v IKEM na Klinice kardiologie na antiarytmickém oddělení, od roku 2017 na implantačním sále. V roce 2005 absolvovala 7 měsíční stáž na arytmologii na Cleveland Clinic v USA. Má atestaci z kardiologie. Specializuje se na péči o pacienty s arytmiemi, zejména s implantovanými kardiostimulátory, defibrilátory a biventrikulárními přístroji. Od roku 2018 je členkou našeho týmu. 

MUDr. Daniela Černá 

Po promoci na 2. lékařské fakultě pracovala na Interní a Kardiologické klinice FN Motol, následně na Klinice kardiologie IKEM. Má atestace z interny a praktického lékařství. Náš tým posílila v roce 2015.

MUDr. Vladimír Vinduška, CSc.

Od promoce v roce 1982 pracoval jako kardiochirurg na Klinice kardiovaskulární chirurgie IKEM. Absolvoval klinické a vědecké stáže na pracovištích v Německu, Rusku, Litvě a USA. V letech 1995-1998 působil na  Cleveland Clinic Foundation v Ohiu a v univerzitní nemocnici v Albany ve státě New York, USA. Má atestace z všeobecné chirurgie, cévní chirurgie, kardiochirurgie a praktického lékařství. Je aktivním sportovcem, absolvoval vysokohorské výstupy Aconcagua, Elbrus, Kilimanjaro, Mt. Blanc, Matterhorn, a jako lékař byl členem české expedice na osmitisícovky Gašerbrum I a II v roce 2007. V naší ambulanci se zabývá sportovním poradenstvím.    

Sestry a recepční

Bc. Iva Burdová 

V roce 1994 maturovala na střední zdravotnické škole, obor všeobecná sestra. V roce 1995 úspěšně ukončila nástavbové studium Sestra pro intenzivní péči, v roce 2005 promovala po ukončení bakalářského studia v oboru ošetřovatelství. Ve zdravotnictví pracuje od svých 19 let, 2 roky působila na interním JIPu, 4 roky na ARO a MOJIP, další 4 roky na ARO VFN. Od roku 2011 pracuje v naší ambulanci. 

Šárka Slunečková

Absolvovala Střední zdravotní školu, obor všeobecná zdravotní sestra. Pracovala v kardiologické ambulanci v nemocnici na Homolce a v nemocnici Hořovice. V kardiologickém centru působí od jeho založení v roce 2009.  

Martina Dupuis

Vystudovala střední zdravotní školu v Brně. Po přestěhování do Prahy pracuje v naší ambulanci.

Kateřina Wamberová 

Absolvovala střední odbornou školu, obor ekonomika, management, podnikání. V naší ambulanci pracuje jako recepční od roku 2018.